HORSE POWER – sustainable energy

Harnessing the team.

Leo de Visser only tills his fields with a horse-drawn plough. At least, I think that’s what he said. The thick Zeeland accent is a challenge to a medium-level Dutch language student like me.

Eindelienge Farm in Ritthem, near Vlissingen, is open for the ‘Lekker naar de boer’ (‘Delicious trip to the farm’) weekend, an annual Dutch event at which organic farms open their gates to visitors.

But when I arrive on the bike, farmer Leo is looking ruefully at the sheets of rain falling from the slate grey sky. It’s great for the crops, naturally, but discouraging to visitors. ‘A few years ago we had 500 people here,’ he says, ‘but that was a fine day.’

The man and his horses.


Fortunately the showers are short-lived, and excited families begin arriving for Leo’s tour of the farm. The kids love his horses. While they go for a ride on the horse-drawn wagon, we grown-ups listen as Leo explains why he farms the way he does.

His enthusiasm is infectious and his arguments convincing. ‘For organic farming the soil needs to be in prime condition. It is better for the soil quality not to plough too deep, and a horse-drawn plough works perfectly. It gives the worms a chance to develop – red ones on top, white ones lower down.’

Fresh vegies for sale. Don't be alarmed if you find a ladybug on them.

On his crops of pumpkins, parsnips, celeriac and potatoes there are thousands of ladybugs, keeping the aphids at bay.

‘A ladybug eats several times its weight in aphids every day. If you poison the aphids, you kill the ladybugs too, so you have to keep on spraying, over and over.’

Of course, the horses require more care than a tractor when they’re in the shed. ‘But they’re much more fun.’

The writer’s cycle trip along the Pieperpad was assisted by Greenpeace and Bionext.

So much more fun than a tractor!


Leo de Visser werkt alleen met een door paarden getrokken ploeg. Tenminste, ik geloof dat hij dat zei. Zijn sterke Zeeuwse accent is voor mij een uitdaging.

Boerderij Eindelienge in Ritthem, bij Vlissingen, is open voor de ‘Lekker naar de boer ‘ weekend, een jaarlijks evenement waar biologische bedrijven hun poorten openen voor bezoekers.

Maar als ik langs kom op de fiets, staat Leo de boer zielig te kijken naar de regen die uit de grijze hemel valt. Goed voor de groenten, minder goed voor de bezoekers. ‘Een paar jaar geleden kwamen er 500 mensen , maar toen was het mooi weer.’

Gelukkig zijn de buien van korte duur, en enthousiaste gezinnen beginnen aan te komen. De kinderen zijn gek op de paarden. Terwijl ze een ritje op de wagen maken, luisteren wij volwassenen attent als Leo uitlegt hoe en waarom hij zo boert.

Mooier dan een trekker.


‘Voor biologische landbouw moet de grond optimaal zijn. Het is beter voor de kwaliteit van de bodem als er niet te diep wordt geploegt, en met de paarden kan dat prima, beter dan met een trekker. Dan hebben de wormen kans zich te ontwikkelen – rode wormen bovenop, witte wormpjes eronder.’

Op zijn pompoenen, pastinaken, knoopselderij en aardappelen zijn duizenden lieveheersbeestjes. ‘Een lieveheersbeestje eet dagelijks meerdere keren zijn lichaamsgewicht in bladluizen. Als je de luizen vergiftigt, gaan de lieveheersbeestjes ook dood, dus moet je spuiten en blijven spuiten.’

Natuurlijk als ze in de stal staan eisen de paarden meer zorg dan een trekker. ‘Maar je heb er ook meer lol mee.’

1 Comment

Filed under Holland

One response to “HORSE POWER – sustainable energy

  1. Pingback: Farming with Horses (Country Workshop)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s