THE MILK ROBOT – turning grass into ice-cream

Organic cow #10100010011101 - otherwise known as Daisy.

Innocent city folk can learn a lot from cycling the Dutch Pieperpad .

Today I had my first encounter with a milk robot.

Sjoerd Brandsma and Akke Breeuwsma run the organic Ijsboerderij (ice-cream farm) de Buterkamp in the Gaasterland region.

Akke makes the ice-cream, the milk robot looks after the cows, and farmer Sjoerd walks around in clogs chatting to visitors.

Sjoerd probably helps with little jobs around the farm sometimes, but during my visit the milk robot was doing the real work.

Astronaut doing his job. I suppose when milking is over for the day he also mops up the brown stuff.


Cows wandered freely in and out of the milking shed, and every so often one would amble unsupervised into an iron cage and stick her nose in the food trough.

The big red milk robot called Astronaut shut the gate and went to work.

A laser light scanned the udder, little brushes cleaned the teats, then suckers automatically attached themselves to the appropriate parts and the milk started to flow.

The milk starts to flow.


Meanwhile on Sjoerd’s side of the machine
a computer screen gave a readout of the cow’s name and number, the time of last milking and the volume of milk collected.

If a cow tried to sneak into the robot a second time, Astronaut was onto it, reading the microchip in the cow’s collar and turning madame out of the cage.

I wasn’t expecting a twenty-first century organic dairy farm to have rosy-cheeked milkmaids with buckets, stools and cowpox scars, but I didn’t realise things would be quite so hi-tech.

Sjoern told me 10,000 visitors a year come to see the milk robot, play ‘clog golf’ (I was sorry to miss that) and sample Akke’s ice-cream.

The strawberry version was excellent.

Cows demonstrate Step 1 of how grass becomes ice-cream at Ijsboerderij de Buterkamp.


*******************
Onschuldige stadsmensen kunnen veel leren van het fietsen van het Pieperpad.

Vandaag had ik mijn eerste ontmoeting met een melkrobot.

Sjoerd Brandsma en Akke Breeuwsma runnen in de regio Gaasterland de biologische IJsboerderij de Buterkamp.

Akke maakt het ijs, de melkrobot zorgt voor de koeien, en boer Sjoerd loopt rond op klompen en maakt een babbeltje met de bezoekers.

Waarschijnlijk zou Sjoerd af en toe met de klusjes helpen, maar tijdens mijn bezoek was de melkrobot met het echte werk bezig.

Koeien konden vrij de melkstal in en uit lopen, en af en toe ging een ervan zonder toezicht in een ijzeren kooi haar neus in de voedingsbak steken.

De grote rode melkrobot, die Astronaut heette, sloot de poort en ging aan het werk.

Een laserlicht scande de uier, kleine borsteltjes reinigden de tepels, zuigers automatisch sloten zich aan bij de juiste plekken en de melk began te vloeien.

Ondertussen aan Sjoerds kant van de machine gaf een computerscherm een uitlezing van de naam en nummer van de koe, de tijd van het laatste melken en de hoeveelheid melk.

Als een koe een tweede keer de robot probeerde in te sluipen, wist Astronaut dat meteen door het lezen van de microchip in de halsband. Mevrouw werd onmiddelijk uit de kooi verstuurd.

In de 21ste eeuw had ik in een biologische melkveebedrijf geen melkmeisjes met emmers, krukjes en koepokken littekens verwacht, maar ik besefte niet dat alles zo hi-tech zou zijn.

Sjoern vertelde dat 10.000 bezoekers per jaar komen om de melkrobot te bewonderen, klompengolf te spelen (jammer dat ik dat heb gemist) en het ijs van Akke te proeven.

De aardbeienversie was uitstekend.

B&B de Stjelp Plaets

For accommodation in the area, I can recommend B&B de Stjelp Pleats, Lemmer.

The writer was assisted by Greenpeace, NL and Bionext.

4 Comments

Filed under Cycle touring, Holland

4 responses to “THE MILK ROBOT – turning grass into ice-cream

  1. I really don’t know what to say except poor cow.

  2. No, the cows really seem to enjoy it, BdL. They walk in voluntarily and would pass through the milk robot more often if it would let them.

  3. Youre truly correct on this blog post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s